Политика за поверителност

Моля, прочетете внимателно тази политика, и ако имате някакви въпроси ни пишете на info@angelskinlab.com. Продължавайки да използвате уеб сайта Вие декларирате, че се съгласявате с условията му.

Политика за използване и обработка на информацията:
Ние обработваме и пазим Вашите лични данни, когато направите резервация при нас, като основанието е с оглед спазване на националното и общностно /ЕС/ законодателство в сферата на защитата на личните данни на физически лица. Данните Ви се използват единствено и само за целите на резервацията, предоставянето и подобряването на услугите ни. Никога не споделяме или продаваме информацията Ви на трети страни и не Ви изпращаме съобщения без Ваше съгласие. Данните се пазят в рамките на нормативно определените срокове и съобразно конкретните цели, посочени по-горе. Вие имате право по всяко време да поискате личните данни, които пазим за Вас да бъдат изтрити. Повече информация можете да намерите по-долу.

Категории лични данни, които подлежат на използване и обработка:

  • три имена
  • и – мейл адрес
  • телефонен номер

Политика за работа с финасова информация:
Ние не събираме, обработваме и пазим Вашата финасова информация.

Политика за работа с „чувствителна” информация:
Ние не събираме, обработваме и пазим Ваши „чувствителни” лични данни.

Политика за разкриване на информацията на трети страни:
Ние не разкриваме, споделяме или продаваме Вашите данни с трети страни в директа, агрегатна или каквато да е форма, освен в случайте, когато нормативен законов акт ни задължи за това.

Политика на Защита на информацията и проследяване:
Ние сме предприели необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните Ви данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Ние изплозваме „бисквитки” на нашият Сайт за целите на идентифициране, сигурност анализ и подобряване на качеството на услугите доставяни до Вас. Като използвате Сайта, Вие се съгласявате на съхранение и достъп до „бисквитките” на вашето устройство. Те служат да запазват е-мейл и телефона Ви локално на Вашето устройство, за да не трябва да ги въвеждате всеки път. „Бисквитките” свързани с анализ и подобряване на качеството са неидентифицирани.

Можете да блокирате използването на „бисквитки”, като активирате съответните настройки в браузъра си. Можете да изтриете „бисквитките” като използвате съответните настройки в браузъра си. Пълен списък на „бисквитките”:

/тук следва алгуритъма на програмирене /

Вашите права:
а/ Ако доброволно сте се записали за нашият бюлетин и желаете да спрете да го получавате, то всеки бюлетин изпратен до Вас съдържа линк за отписване най-долу. Алтернативно ни пишете на info@angelskinlab.com

b/ Право на информация и достъп: Като потребители на нашият Сайт и услуги, Вие имате право да получите информация относно обработването на Вашите данни. Гарантираме Ви, че в подходящ срок от Вашето писмено искане ,изпратено до info@angelskinlab.com, ще Ви предоставим необходимата информация.

c/ Право на корекции: Като потребители на нашият Сайт и услуги, Вие имате право при непълни или некоректни и актуални данни, да поискате промяна, чрез писмено искане ,изпратено до info@angelskinlab.com.

d/ Право „да бъдеш забравен”: Като потребители на нашият Сайт и услугил, Вие имате право да поискате да изтрием всички лични лични данни, които сме обработвали за Вас, след Вашето писмено искане ,изпратено до адреса посочен за контакт.

e/ Право на ограничаване на обработването: Моля обърнете внимание, че имате правото да ограничите обработването само на допълнително предоствените от Вас лични данни.

f/ Право на възражение и жалба: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с възникнала за Вас конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Правото си на възражение можете да изразите като подадете писмено и изчерпателно описание на възражението си до адреса посочен за контакт. Вие също така имате парво, когато счетете, че по някакъв начин е нарушено приложимо законодателство по защита на личните дани при обработката на същите от нас, да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

Вече сме на нов адрес

ул. Свети Седмочисленици 9, София, България